නාසිවාදය ජාතිකවාදයකි


මම දැක්කා ලිපියක් ෂෙයා වෙනවා නාසිවාදය කියන්නෙත් සමාජවාදයක් කියලා. මේකට සාධක විදියට අරන් තියෙන්නේ විකිපිඩියාවේ නාසිවාදය කියන වචනයේ අර්ථය “ජාතික සමාජවාදය” විදියට අරන්. නමුත් නාසිවාදය සමාජවාදයක් නෙවෙයි. දේශපාලන දර්ශනයක් විදියට නාසිවාදය වඩා කිට්ටු ජාතිකවාදයට. නාසිවාදයට පූර්වගමනයක් වූ ඉතාලියේ පැසිස්ට්ස්වාදයත් වඩා කිට්ටු ජාතිකවාදයට.

වම-දකුණ දේශපාලන දර්ශකයේ (Left-Right Political Spectrum) නාසිවාදය දැක්වෙන්නේ අන්ත-දක්ෂිණාංශික (Far-right) දේශපාලන දර්ශනයක් විදියට. ඒ කියන්නේ වාමාංශික අන්තයට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිවිරුද්ධ කොනෙයි නාසි වාදය තියෙන්නෙ. මම නම් හිතන්නේ වම-දකුණ දේශපාලන දර්ශකය වැරදියි. ඒක තුන් කොන් ආකාරයක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔතන ජාතිකවාදය, සමාජවාදය සහ ලිබරල් වාදය කියලා කොන් තුනක් තියෙන්න ඕන. ඒ තුන් කොනෙන් නාසිවාදය තියෙන්න් ජාතිකවාදයට කිට්ටු තැනක මිසක් සමාජවාදයට කිට්ටු තැනක නෙවෙයි.

දැන් මෙතන මම කියන කතා පිළිගන්න බැරි නම් විකිපිඩියාවම පොඩ්ඩක් කියවලා කාට හරි තේරුම් ගන්න පුළුවන්.

… It incorporates fervent antisemitism, anti-communism, scientific racism, and the use of eugenics into its creed. Its extreme nationalism originated in Pan-Germanism and the ethno-nationalist völkisch movement prominent in the German nationalism of the time, …

විකිපිඩියා ලිපියේ නාසිවාදය ෆැසිට්ස්වාදය සහ එවකට තිබූ ජර්මන් Völkisch ජාතිකවාදය ආභාෂයෙන් බිහි වූ ආකාරය දීර්ඝ ලෙස පැහැදිලි කරල තියෙනවා

පහත ප්‍රකාශයෙන් පේන්නෙ ඉහත මම කියපු තුන් කොනෙන් නාසිවාදය කිට්ටු ලිබරල්වාදයටවත් සමාජවාදයවටත් නෙවෙයි ජාතිකවාදයට බව

..Nazism rejected the Marxist concepts of class conflict and universal equality, opposed cosmopolitan internationalism…

හිට්ලර් විශ්වාස කළේ ජාතික ආර්ථිකය ගොඩ නැංවීමක් ගැන. ඔහු ඇත්තටම පළවෙනි ලෝක යුද්ධයෙන් ජර්මනිය ජාතික ආර්ථිකයෙන් ගොඩ ගත්තා. ජාතික ආර්ථිකයක් මඟින් රටක් සංවර්ධනය කරන්න පුලුවන් කියන එකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි හිට්ලර්. නමුත් නාසිවාදයේ දරුණු වර්ගවාදි සංඝටකයක් තිබුණා. ඊනියා ආර්ය ජාතියක් ගැන විශ්වාසය තියලා යුදෙව්වන් මරා දැම්මේ ඒකයි. ඒ වගේම ව්‍යාප්තවාදි සංඝටකයකුත් තිබුණා. ලෝකය ආක්‍රමණය කළෙත් ඒකයි.සිංහල බෞද්ධ ජාතිකවාදය ඔය සංඝටක දෙකම නෑ. අපි කවදාවත් දෙමළ මිනිස්සු මැරුවෙත් නෑ, යුද්ධ කරලා පිටරටවල් අල්ලන්න ගියෙත් නෑ.

ජාතික-සමාජවාදය කියල නමක් දැම්මට නාසිවාදයේ සමාජවාදයක් තිබ්බෙ නෑ. ජේ.ආර්. තමන්ගෙ ව්‍යවස්ථාවෙන් ලංකාවට නම දැම්මේ “ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජය” කියලා. ජේ.ආර්. තරම් සමාජවාදයට විරුද්ධ වූ පාලකයෙක් ලංකාවෙ තවත් ඉන්න නැතුව ඇති.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s